Memento 
jaarlijkse afsluiting

RAAD VAN BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING

Wat zijn de stappen die u moet volgen voor de afsluiting, de goedkeuring en de neerlegging van uw jaarrekening?

De onderstaande informatie is gebaseerd op de wetgeving die van toepassing is op de afsluiting van de jaarrekening van 2018 en de goedkeuring en neerlegging ervan in 2019. Wij zullen u niet nalaten u te informeren over de nieuwe ontwikkelingen die in de toekomst van toepassing zullen zijn in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.