Memento 
jaarlijkse afsluiting

Inleiding : Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Als gevolg van de belangrijke wijzigingen die door het nieuwe Wetboek werden doorgevoerd, voorziet de nieuwe wetgeving een lange overgangsperiode voor vennootschappen die bestaan op het moment van de inwerkingtreding. Zij hebben tot 1 januari 2024 de tijd om de 
statuten van de onderneming aan te passen, maar vanaf 1 januari 2020 gelden bepaalde dwingende bepalingen, die hierna verder worden toegelicht.